Reading in version VTD - Danish

http://biblia.email/dvtd/Psa/84

Psa 84 Compartilhar

2
Hvor elskelig er dine boliger, Hærskares Herre!
3
Af Længsel efter HERRENs Forgårde vansmægtede min Sjæl, nu jubler mit Hjerte og Kød for den levende Gud!
4
Ja, Spurven fandt sig et Hjem og Svalen en Rede, hvor den har sine Unger - dine Altre, Hærskarers HERRE, min Konge og Gud!
5
Salige de, der bor i dit Hus, end skal de love dig. - Sela.
6
Salig den, hvis Styrke er i dig, når hans Hu står til Højtidsrejser!
7
Når de går gennem Bakadalen, gør de den til Kildevang, og Tidligregnen hyller den i Velsignelser.
8
Fra Kraft til Kraft går de frem, de stedes for Gud på Zion.
9
Hør min Bøn, o HERRE, Hærskarers Gud, Lyt til, du Jakobs Gud! - Sela.
10
Gud, vort Skjold, se til og vend dit Blik til din Salvedes Åsyn!
11
Thi bedre een Dag i din Forgård end tusinde ellers, hellere ligge ved min Guds Hus's Tærskel end dvæle i Gudløsheds Telte.
12
Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Nåde og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt.
13
Hærskarers HERRE, salig er den, der stoler på dig!
Reading in version VTD - Danish
book
Chapter
Verse*
Tips

* Examples:
1
1.3.6.20
1-5
1.3-5
3-6.10

Bíblias/Bibles
Join our community
Facebook
Twitter