Ja, hvem er Gud uden HERREN, hvem er en Klippe uden vor Gud, Psa 18.32
Webmaster
Join our community
Facebook
Twitter