Her gælder det de helliges Udholdenhed, de, som bevare Guds Bud og Troen på Jesus. Rev 14.12
Webmaster
Join our community
Facebook
Twitter