Våger, og beder, for at I ikke skulle falde i Fristelse; Ånden er vel redebon, men Kødet er skrøbeligt." Mar 14.38
Job
Join our community
Facebook
Twitter