Leitura na versão VTD - Dinamarques

http://biblia.email/dvtd/Act/2/42-47

Act 2 Compartilhar

A Comunhão dos Cristãos
42
Og de holdt fast ved Apostlenes Lære og Samfundet, Brødets Brydelse og Bønnerne.
43
Men der kom Frygt over en hver Sjæl, og der skete mange Undere og Tegn ved Apostlene.
44
Og alle de troende holdt sig sammen og havde alle Ting fælles.
45
Og de solgte deres Ejendom og Gods og delte det ud iblandt alle, efter hvad enhver havde Trang til.
46
Og idet de hver Dag vedholdende og endrægtigt kom i Helligdommen og brød Brødet hjemme, fik de deres Føde med Fryd og i Hjertets Enfold,
47
idet de lovede Gud og havde Yndest hos hele Folket. Men Herren føjede daglig til dem nogle, som lode sig frelse.
Leitura na versão VTD - Dinamarques
Livro
Capítulo
Versículo*
Dicas

* Exemplos:
1
1.3.6.20
1-5
1.3-5
3-6.10

Bíblias/Bibles
Participe da nossa comunidade
Facebook
Twitter