Dersom da Sønnen får frigjort eder, skulle I være virkelig frie. Joh 8.36
Lam
Join our community
Facebook
Twitter