HERREN er min tilmålte Del og mit Bæger. Du holder min Arvelod i Hævd. Psa 16.5
Jer
Join our community
Facebook
Twitter