Thi de så ham alle og bleve forfærdede. Men han talte straks med dem og sagde til dem: "Værer frimodige, det er mig, frygter ikke!" Mar 6.50
Eph
Join our community
Facebook
Twitter