Du holder mig oppe i Kraft af min Uskyld, lader mig stå for dit Åsyn til evig Tid. Psa 41.13
Ecc
Join our community
Facebook
Twitter