han stævnede Himlen deroppe hid og Jorden for at dømme sit Folk: Psa 50.4
Dan
Join our community
Facebook
Twitter