thi i ham leve og røres og ere vi, som også nogle af eders Digtere have sagt: Vi ere jo også hans Slægt. Act 17.28
2Sa
Join our community
Facebook
Twitter