for at I ikke skulle blive sløve, men efterfølge dem, som ved Tro og Tålmodighed arve Forjættelserne. Heb 6.12
2Ki
Join our community
Facebook
Twitter