Og hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk fra deres Synder." Mat 1.21
2Ch
Join our community
Facebook
Twitter