Leitura na versão VTD - Dinamarques

http://biblia.email/dvtd/Mat/14/1-12

Mat 14 Compartilhar

A Morte de João Batista
1
På den Tid hørte Fjerdingsfyrsten Herodes Rygtet om Jesus.
2
Og han sagde til sine Tjenere: "Det er Johannes Døberen; han er oprejst fra de døde, derfor virke Kræfterne i ham."
3
Thi Herodes havde grebet Johannes og bundet ham og sat ham i Fængsel for sin Broder Filips Hustru, Herodias's Skyld.
4
Johannes sagde nemlig til ham: "Det er dig ikke tilladt at have hende."
5
Og han vilde gerne slå ham ihjel, men frygtede for Mængden, thi de holdt ham for en Profet.
6
Men da Herodes's Fødselsdag kom, dansede Herodias's Datter for dem; og hun behagede Herodes.
7
Derfor lovede han med en Ed at give hende, hvad som helst hun begærede.
8
Og tilskyndet af sin Moder siger hun: "Giv mig Johannes Døberens Hoved hid på et Fad!"
9
Og Kongen blev bedrøvet; men for sine Eders og for Gæsternes Skyld befalede han, at det skulde gives hende.
10
Og han sendte Bud og lod Johannes halshugge i Fængselet.
11
Og hans Hoved blev bragt på et Fad og givet Pigen, og hun bragte det til sin Moder.
12
Da kom hans Disciple og toge Liget og begravede ham, og de kom og forkyndte Jesus det.
Leitura na versão VTD - Dinamarques
Livro
Capítulo
Versículo*
Dicas

* Exemplos:
1
1.3.6.20
1-5
1.3-5
3-6.10

Bíblias/Bibles
Participe da nossa comunidade
Facebook
Twitter