Leitura na versão VTD - Dinamarques

http://biblia.email/dvtd/Joh/11/1-16

Joh 11 Compartilhar

A Morte de Lázaro
1
Men der lå en Mand syg, Lazarus fra Bethania, den Landsby, hvor Maria og hendes Søster Martha boede.
2
Men Maria var den, som salvede Herren med Salve og tørrede hans Fødder med sit Hår; hendes Broder Lazarus var syg.
3
Da sendte Søstrene Bud til ham og lod sige: "Herre! se, den, du elsker, er syg."
4
Men da Jesus hørte dette, sagde han: "Denne Sygdom er ikke til Døden, men for Guds Herligheds Skyld, for at Guds Søn skal herliggøres ved den."
5
Men Jesus elskede Martha og hendes Søster og Lazarus.
6
Da han nu hørte, at han var syg, blev han dog to Dage på det Sted, hvor han var.
7
Derefter siger han så til Disciplene:"Lader os gå til Judæa igen!
8
Disciplene sige til ham: "Rabbi! nylig søgte Jøderne at stene dig, og du drager atter derhen?"
9
Jesus svarede: "Har Dagen ikke tolv Timer? Vandrer nogen om Dagen, da støder han ikke an; thi han ser denne Verdens Lys.
10
Men vandrer nogen om Natten, da støder han an; thi Lyset er ikke i ham."
11
Dette sagde han, og derefter siger han til dem: "Lazarus, vor Ven, er sovet ind; men jeg går hen for at vække ham af Søvne."
12
Da sagde Disciplene til ham: "Herre! sover han, da bliver han helbredt."
13
Men Jesus havde talt om hans Død; de derimod mente, at han talte om Søvnens Hvile.
14
Derfor sagde da Jesus dem rent ud: "Lazarus er død!
15
Og for eders Skyld er jeg glad over, at jeg ikke var der, for at I skulle tro; men lader os gå til ham!"
16
Da sagde Thomas (hvilket betyder Tvilling), til sine Meddisciple: "Lader os også gå, for at vi kunne dø med ham!"
Leitura na versão VTD - Dinamarques
Livro
Capítulo
Versículo*
Dicas

* Exemplos:
1
1.3.6.20
1-5
1.3-5
3-6.10

Bíblias/Bibles
Participe da nossa comunidade
Facebook
Twitter