Leitura na versão VTD - Dinamarques

http://biblia.email/dvtd/Eph/6/10-20

Eph 6 Compartilhar

A Armadura de Deus
10
For øvrigt bliver stærke i Herren og i hans Styrkes Vælde!
11
Ifører eder Guds fulde Rustning, for at I må kunne bolde Stand imod Djævelens snedige Anløb.
12
Thi for os står Kampen ikke imod Blod og Kød, men imod Magterne, imod Myndighederne, imod Verdensherskerne i dette Mørke, imod Ondskabens Åndemagter i det himmelske.
13
Derfor tager Guds fulde Rustning på, for at I må kunne stå imod på den onde Dag og bestå efter at have fuldbyrdet alt.
14
Så står da omgjordede om eders Lænd med Sandhed og iførte Retfærdighedens Panser.
15
Fødderne ombundne med Kampberedthed fra Fredens Evangelium;
16
og i alle Forhold løfter Troens Skjold, med hvilket I ville kunne slukke alle den ondes gloende Pile,
17
og tager imod Frelsens Hjelm og Åndens Sværd, som er Guds Ord,
18
idet I under al Påkaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Ånden og ere årvågne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,
19
også for mig, om at der må gives mig Ord, når jeg oplader min Mund, til med Frimodighed at kundgøre Evangeliets Hemmelighed,
20
for hvis Skyld jeg er et Sendebud i Lænker, for at jeg må have Frimodighed deri til at tale, som jeg bør.
Leitura na versão VTD - Dinamarques
Livro
Capítulo
Versículo*
Dicas

* Exemplos:
1
1.3.6.20
1-5
1.3-5
3-6.10

Capítulo
Bíblias/Bibles
Participe da nossa comunidade
Facebook
Twitter