Leitura na versão VTD - Dinamarques

http://biblia.email/dvtd/1Th/1/2-10

1Th 1 Compartilhar

A Fé e a Vida dos Tessalonicenses
2
Vi takke Gud altid for eder alle, når vi komme eder i Hu i vore Bønner,
3
idet vi uafladelig mindes eders Gerning i Troen og eders Arbejde i Kærligheden og eders Udholdenhed i Håbet på vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders Åsyn,
4
efterdi vi kende eders Udvælgelse, I af Gud elskede Brødre,
5
at vort Evangelium ikke kom til eder i Ord alene, men også i Kraft og i den Helligånd og i fuld Overbevisning, som I jo vide, hvorledes vi færdedes iblandt eder for eders Skyld.
6
Og I ere blevne vore Efterfølgere, ja, Herrens, idet I modtoge Ordet under megen Trængsel med Glæde i den Helligånd,
7
så at I ere blevne et Forbillede for alle de troende i Makedonien og Akaja;
8
thi fra eder har Herrens Ord lydt ud, ikke alene i Makedonien og Akaja, men alle Vegne er eders Tro på Gud kommen ud, så at vi ikke have nødig at tale derom.
9
Thi de forkynde selv om os, hvordan en Indgang vi vandt hos eder, og hvorledes I vendte om til Gud fra Afguderne for at tjene den levende og sande Gud
10
og vente på hans Søn fra Himlene, hvem han oprejste fra de døde, Jesus, som frier os fra den kommende Vrede.
Leitura na versão VTD - Dinamarques
Livro
Capítulo
Versículo*
Dicas

* Exemplos:
1
1.3.6.20
1-5
1.3-5
3-6.10

Capítulo
Bíblias/Bibles
Participe da nossa comunidade
Facebook
Twitter