Thi der er ikke Forskel på Jøde og Græker; thi den samme er alles Herre, rig nok for alle dem, som påkalde ham. Rom 10.12
1Pe
Join our community
Facebook
Twitter